Od těla k duši

Od těla k duši

Cesta k obnovení toku životní energie
a navrácení se do své vnitřní síly

Reflexní terapii a spirální stabilizaci s vděčností vnímám jako životní přístup, kterým svým klientům pomáhám nacházet příčiny zdravotních obtíží a jsem pokorným průvodcem při odstraňování či zmírňování akutních
či chronických bolestivostí, napětí či omezení.

S čím vám mohu pomoci?

Naše tělo je komplexní a dokonalý systém. Každý jeho projev je v určitých souvislostech a má svůj původ i význam. Pokud své tělo přijímáme takové, jaké je, s láskou, pokorou, vděčností a odpovědností, uvědomujeme si sebe a poznáváme ve svém těle příčiny napětí či bolestivostí, jsme na cestě k uzdravení či úlevě.

 

Své klienty se snažím vést právě k soběstačnosti, k sebeuvědomění a sebepoznání.

Úleva od bolesti

Bolest, napětí či křečovitost signalizují, že v systému není něco v pořádku. Ve většině případů je třeba důvěřovat tělu a vlastním schopnostem. Tedy tělo správně stimulovat  a umožnit mu zahájení uzdravujících procesů.

Obnova životní energie

Pokud pocítíme v těle stav bolesti, křeče či funkčního omezení, naše tělo vynakládá množství energie na záchranné procesy a v činnosti zachovává pouze životně důležité orgány a systémy. I proto je třeba na daný stav reagovat odpovídajícím způsobem a dále nepřetěžovat organismus.  

Podpora

V našem těle všechno souvisí se vším. Pokud je některý orgán oslabený či přetížený, tento stav řetězovitě negativně ovlivňuje další orgány. Začneme-li řešit  zdravotní obtíže celostně, jsme na cestě obnovení přirozenosti procesů, funkčnosti a obranyschopnosti organismu jako celku.

Jak postupuji?

1/ Konzultace

Dohodneme si konzultaci, na které klient projeví subjektivní obtíže. Podle prvotní diagnostiky, aspekce a anamnézy, lze navrhnout postup spolupráce s klientem směřující k obnovení zdraví.

2/ Pravidelné terapie

Pomocí přístupů reflexní terapie či spirální stabilizace bude cílená funkčnost a harmonie orgánů, svalová balance a pohybový rozvoj a tím i přirozený životní projev klienta.

3/ Sám sobě léčitelem

Reflexní terapii a spirální stabilizaci či jejich části lze převzít jako určitý životní styl či přístup. Tím lze, nejlépe preventivně, soběstačně pravidelně udržovat, případně podle potřeby obnovovat, přirozenou úroveň zdraví organismu. 

Od tela k dusi

Vědomá práce s tělem

O své tělo je potřebné v určité míře pravidelně pečovat, je to naše odpovědnost. Pokud v rámci dobrozvyků a soběstačnosti k vlastnímu tělu takto zodpovědně přistupujeme, naše tělo se bude projevovat zdravě, funkčně a svěže.